Cookie beleid RKSV BMR

De website van RKSV BMR is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Privacy-Policy

Privacy-Policy

BMR hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. BMR houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy.
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen wij je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor andere verwerkingen van jouw persoonsgegevens dan waarvoor deze worden oorspronkelijk werden verwerkt.
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.


Als BMR zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Indien je na het doornemen van onze privacy policy, of in algemene zin, vragen hebt over privacy, kun je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.
[email protected]

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Je persoonsgegevens worden door BMR verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het lidmaatschap bij BMR;
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Het invullen van het Digitale Wedstrijd Formulier;
 • Het afschrijven van de contributie;
 • Het deelnemen aan activiteiten, georganiseerd door BMR.


Afhankelijk van het doel waarvoor wij persoonsgegevens verwerken, kan het verschillen welke gegevens benodigd zijn.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder jouw toestemming verstrekt BMR jouw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die BMR met jou heeft, tenzij de BMR wettelijk verplicht is om je persoonsgegevens aan een derde partij te verstrekken. In de tabel onderaan de pagina van de privacyverklaring treft je een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Beeldmateriaal
Voor identificatie bij wedstrijden is een goed gelijkende pasfoto een verplichting. Die is opgenomen in de digitale spelerspas en raadpleegbaar voor de wedstrijdleiding. Een afgeleide vorm hiervan is de publicatie bij het teamoverzicht op voetbal.nl. Op deze site bestaat de mogelijkheid om de foto af te schermen en BMR vindt het vanzelfsprekend om daar desgewenst aan mee te helpen.

Ter vergroting van de onderlinge bekendheid en ter bevordering van de saamhorigheid worden teamfoto’s gemaakt voor publicatie op de verenigingswebsite en op het fotobord in de kantine. Van wedstrijden en andere club gerelateerde activiteiten kunnen beelden worden gemaakt voor publicatie intern of op de website en social media kanalen (Facebook en Twitter) van de vereniging.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger.
Wij kunnen echter niet controleren of bezoekers van onze website ouder zijn dan 16 jaar. Wij raden ouders daarom aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen op onze website. Op deze manier proberen wij te voorkomen dat gegevens over kinderen worden verzameld zonder dat daar ouderlijke toestemming voor is verleend. Bent u ervan overtuigd dat wij op enige manier toch zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected]. Wij zullen deze informatie dan verwijderen en u hierover informeren.

Bewaartermijn
BMR bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, tenzij een langere bewaartermijn op wettelijke grond is vereist.

Beveiliging
BMR heeft passende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens BMR van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Deze personen zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

 

Rechten omtrent je gegevens
In het kader van de privacy heb je diverse rechten omtrent je persoonsgegevens:

 • Het recht op inzage: Op ieder moment heb je het recht om inzage te hebben in de persoonsgegevens waarover BMR beschikt. Daarnaast omvat het recht op inzage dat BMR je desgewenst informatie dient te verstrekken over de doelen van de verwerking, de ontvangers aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt, de bewaartermijn van je persoonsgegevens en de rechten die je hebt.
 • Het recht op rectificatie: Een betrokkene heeft het recht om eerder beschikbaar gestelde persoonsgegevens te verbeteren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een nieuw adres. BMR dient deze rectificatie zonder onredelijke vertraging uit te voeren.
 • Het recht op vergetelheid: Een betrokkene kan op ieder moment gebruik maken van het recht op vergetelheid en daardoor alle bij BMR beschikbare persoonsgegevens te laten verwijderen. LET OP: Door gebruik te maken van het recht op vergetelheid zal automatisch het lidmaatschap worden beëindigd, omdat het onmogelijk is om lid te zijn zonder het gebruik van persoonsgegevens.
 • Het recht op beperking van verwerking: Een betrokkene heeft het recht om beperking van de verwerking te verkrijgen. Dit kan bijvoorbeeld als de juistheid van de gegevens door de betrokkene in twijfel wordt getrokken. Een andere mogelijkheid is wanneer de verstrekte persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de doelen waarvoor deze zijn verstrekt.

 

Binnen de EU.
BMR verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of organisaties die gevestigd zijn buiten de EU.

Links naar andere websites
Onze website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van BMR. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. BMR raadt je aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid
BMR past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om dit up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. BMR raadt je dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij er alles aan doen om je per e-mail en/of via een nieuwsbericht op de website te informeren.

Klachten
Mocht je een klacht of bezwaar hebben over de verwerking van de persoonsgegevens, dan vragen we je hierover contact met ons op te nemen. Daarnaast heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

In onderstaande tabel kunt je snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van jou verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen of toegang tot die persoonsgegevens hebben.

Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

 

 

 

 

 

 

Onderzoeken of je lid kunt worden en het uitvoeren van de lidmaatschaps-overeenkomst.

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Geslacht
 • Nationaliteit
 • Nummer legitimatiebewijs

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien je geen lid wordt, worden je gegevens zo snel als mogelijk verwijderd

Secretariaat BMR

Ledenadministratie BMR

KNVB

 

 

 

 

 

Administratie

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Bankgegevens
 • Betaalgegevens

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

Penningmeester BMR

Financiële Commissie BMR

KNVB

 

 

 

 

 

 

Subsidie-aanvraag

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Nationaliteit

Gerechtvaardigd belang vereniging (verkrijgen van subsidie)

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

Instantie waar subsidie aangevraagd wordt

 

 

 

 

 

Versturen digitale berichten nieuwsbrief. De berichten bevatten geen commerciële boodschappen

 

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres

 

Gerechtvaardigd belang vereniging (informatieplicht en informatievoorziening)

 

Zolang als men aangemeld is.

Secretariaat BMR

 

 

 

 

 

Informatie verstrekking

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Leeftijd

Promotion club, Wedstrijdverslagen, Topscoorderslijsten etc.

Gedurende de looptijd van de overeenkomst

Regionale media

Website BMR

Social Media BMR

 

 

 

 

 

Publiceren van beeldmateriaal

 • Pasfoto
 • Groepsfoto
 • Actiefoto
 • Filmmateriaal

Promotion

Herkenbaarheid

Illustratie

Zo lang als de toestemming niet is ingetrokken

Voetbal.nl (pasfoto)

Website BMR

ClubTV kantine BMR

Wedstrijdbulletin BMR

Lokale media

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!